არსებობს XIII საუკუნის დასაწყისის დოკუმენტი, ე. წ.  "ჭიაბერის სიგელი". ჩვენთვის ის საყურადღებოა იმ ნიშნით, რომ მის ტექსტს ახლავს ხელის-მოწერანი, რომელთა შორის პირველი უნდა ეკუთვნოდეს დავით სოსლანს, მეორე თვით ჭიაბერს, რასაც მოსდევს შემდეგი შინაასრის ხელის მოწერა:
 "ქ. მე შოთაი ჩემს ჟინვანის ქუნებასაცა  შიგა ამას ვამტკიცებ, ვითა ამასა შიგან".
ეს შეიძლება შოთა რუსთაველის ხელრთვა იყოს. ამ ვარაუდს ამყარებს ის გარემოება, რომ რუსთველს თამარის სამეფო კარზე საკმაოდ მაღალი სახელო (თანამდებობა) ეპყრა და ამ ტიპის დოკუმენტებზე მისი ხელმოწერა სავსებით ლოგიკურია

არსებობს სამეცნიერო კვლევები, სადაც პოეტი წარმოჩენილია როგორც მანიქევლობის მიმდევარი, ზოგიერთ შემთხვევაში კი – პანთეისტად, ან მატერიალისტად, ზოგჯერ ათეისტადაც კი მიიჩნევდნენ მას. ეს გამოკვლევები, რა თქმა უნდა, ყურადღებას იმსახურებს, თუმცა, ჩვენ ამას ვერ დავეთანხმებით, რადგან პოემის რეალურ და ობიექტურ ანალიზს სრულიად საწინააღმდეგო დასკვნამდე მივყავართ. 

ვეფხისტყაოსანში აირეკლა შუასაუკუნეობრივი ქალის კულტი, რომელიც ღვთისმშობლის, ქალწულ სოფიას (საღვთო სიბრძნის, ანუ სულიწმინდის) რელიგიური კულტის სიმბოლური გამოხატულებაა, როგორც დასავლურ კურტუაზულ ლიტერატურაში, ასევე აღმოსავლეთის სუფისურ პოეზიაში. საქართველოში ქალის რელიგიური თაყვანისცემა გამოვლინდა თამარ მეფის კულტში, რაც განსაკუთრებით მკვეთრად აისახა შავთელისა და ჩახრუხაძის სახელით ცნობილ ოდებში. 

ამ უკანასკნელ ხანს მკვლევარნი სულ უფრო მეტად იხრებიან იმ აზრისკენ, რომ რუსთაველის აღმსარებლობა ქრისტიანული რელიგიის წიაღშია საძიებელი. მაშასადამე ისღა დაგვრჩენია, გამოვიძიოთ – რამდენად ეთანხმება ფსევდო-დიონისე არეოპაგელის მოძღვრებაში არსებული იდეები და დებულებები (რომელიც რუსთაველთანაც გვხვდება) ქრისტიანულ რელიგიურ ფილოსოფიას. 

"...ის არის სახედ-პირველი ქართველი პიროვნება. როცა ის ამბობს – "მე!" – თავისუფლება და ბედნიერება მოაქვს. ის მარადიული ცოცხალია და მისი სახე მთელს "ვეფხისტყაოსანში" ყოველ ფურცელზეა...
მან არ დაგვიტოვა თავისი თავი. სამაგიეროდ მოგვცა "ვეფხისტყაოსნის" პირას ოცნების ნება". 

"ვეფხისტყაოსანი" გვიდასტურებს, რომ თავად პოეტმა ბიბლია დაუდო პოემას საფუძვლად და პოემით წარმოაჩინა ქართული სააზროვნო სისტემის მიერ აქცენტირებული ის თვალსაზრისი, ქართულენოვანი ბიბლიის პირველივე წინადადებიდან რომ ამოიკითხება - წინ წამოსწია ღვთიური განზრახვა და მთელი შესაქმის ღვთიური მიზანდასახულება. 

რუსთაველის პოეტური სახე, მეტაფორა ასოციაციებით არის მოქსოვილი, შეკრული, გაცოცხლებული. ეს ფილოსოფიური, სოციალური, პოლიტიკური, მისტიკური, კოსმიური, რელიგიური, ყოფითი, ცხოვრებისეული ხასიათის ასოციაციები ავსებენ, ამაგრებენ, ამდიდრებენ, ამძაფრებენ, უსასრულობამდე აგრძელებენ ჩვენს ფანტაზიას, რადგან ფანტაზიაზე თამამები არიან, ქმნიან პოეტური წარმოდგენების ჯაჭვურ რეაქციას, გარდაიქმნებიან ოცნების ბიძგად, საყრდენად. 

არასოდეს ეჭვი არ შემპარვია იმაში, რომ ,"ვეფხისტყაოსნის" პროლოგი მისივე ავტორის დაწერილია, მაგრამ იმის ამოცნობა მუდამ მაწვალებდა და მაინტერესებდა, როდის და რატომ დაიწერა "ვეფხისტყაოსანის’" პროლოგი და არის თუ არა იგი საერთოდ, პროლოგი "ვეფხისტყაოსნისა", თუ არის სულ სხვა რამ?!  

...რაკი "ვეფხისტყაოსანი" ავტორისეული სათაურია, ხოლო "ვეფხისტყაოსანი" რომანტიკული პოემაა, სამიჯნურო-სარაინდო თხზულება (და არა საგმირო-სარაინდო), არის აუცილებლობა აიხსნას მიზეზი რუსთველის მიერ შუა საუკუნეებში საყოველთაოდ დამკვიდრებული ტრადიციის უარყოფისა. 

...საკითხავია: რა არის, რუსთველის თვალში, სამართლიანობის საფუძველი, როგორც მორალური მცნებისა და მოთხოვნისა? უფრო ფართოდ რომ ვთქვათ: რა არის, რუსთველის ხედვით, მორალის, როგორც ასეთის, საფუძველი და სტიმული, სამართლიანობის მორალური მოთხოვნის ჩათვლით?

 
ჭაბუა ამირეჯიბი

 "ვეფხისტყაოსანი"? 
მხოლოდ იმის თქმაა აუცილებელი, რომ ამ უზენაესი და უფაქიზესი სულიერების შემცველი თხზულების შექმნისათვის სხვადასხვა ტალანტთა ერთობლიობა, ერთ ადამიანში თავმოყრაა საჭირო. ღმერთმა შემოქმედში უნდა შეკრიბოს შრომის განუმეორებელი უნარი და მუყაითობა; გამომგონებლობა და მხატვრული აზროვნება; ფონს გასვლისა და დამთავრებული ქმნილების მოფერების წყურვილი; საკუთარ თავთან ომში გამარჯვებისა და ნაკლთა ძახილის ძლევის ჟინი და, რაღა თქმა უნდა, კაცობრიობის არსებობის პროცესში უიშვიათესად გამოვლენილი გენეალობა.
ჩემი აზრით ეს არის "ვეფხისტყაოსანი" და შოთა რუსთაველი - ძირითადად  
 

სილოვან ხუნდაძე 

თამარის ეპოქამდე ქართველ ერს დიდი ხნის კულტურული მუშაობა მიუძღოდა. ეს მართლაც "ერთი მუჭა ხალხი" – ქართველი ერი, მიუხედავად მრავალრიცხოვანი მტრების განუწყვეტელი შემოსევისა და მათ წინააღმდეგ მუდმივი ომების წარმოებისა, კიდევ პოულობდა დროს კულტურული მუშაობისათვის და მე-9-10 საუკუნიდან უკვე მრავალ ადგილას იყო გაჩაღებული, კოლექტიური სამეცნიერო მუშაობა – როგორც საზღვრებს შიგნით, ისე საზღვარგარეთაც. უნდა ვიფიქროთ, რომ მაშინდელ დროს ჩვენში გონებრივად მომზადებული მუშაკი საკმაოდ ყოფილა, რომ შიგნით – სამშობლოს საზღვრებში – მუშაობას არ ჯერდებოდნენ და საზღვარგარეთაც აწესებდნენ ისეთს წარჩინებულ სამეცნიერო წრეებს, როგორნიც განსაკუთრებით ათონში, იერუსალიმში და სინას მთაზე იყვნენ. ამ გონებრივი ვარჯიშობისა და მუშაობის ნაყოფიერებას ჩვენი ერის ბუნებრივმა ნიჭიერებამაც ხელი შეუწყო და საზოგადოება მალე ისე მომწიფდა, რომ უკვე დავით აღმაშენებლის დროსაც მისი კულტურა საკმაო სიმაღლეზე იყო ასული, ხოლო თამარის დროს მან თავის კულმინაციურ წერტილს მიაღწია.
.....

"ვეფხისტყაოსნის" ენა-სტილიც აღმოსავლურ მოთხრობათა ენას მოგვაგონებს. შოთა იმგვარ შედარებებსა და გამოთქმებს ხმარობს, როგორიც მხოლოდ აღმოსავლეთის მგოსნებისაგან იხმარებოდა ხოლმე, აღმოსავლეთის მგოსნებს სიმბოლიზმები უყვარდათ, აზრების სიმბოლურად გამოთქმა და შოთაც მრავლად ხმარობს სიმბოლიზმებს. მაგალითად: – "ხრის ყორნისა ბოლო ფრთათა" (ე.ი. თინათინი წარბებს ხრიდა, სახეს ხუშავდა, სტიროდაო): "ცრემლსა ვარდი დაეთრთვილა" ( ე.ი. ტარიელის ვარდისფერი ლოყები ცრემლებს გაევარდისფერებიაო); – "მზე ჩაგვისვენდა, ბნელსა ვჭვრეტთ, ღამესა ჩვენ უმთვაროსა" (როსტევან მეფის სიბერეზეა ნათქვამი);
"ვარდი გააპის, გამოჩნდის მუნ ბროლი გამომჭვირალი" ( ვარდი აქ ნესტანის ბაგეებს ნიშნავს, ბროლი – კბილებს); – "ვარდი ჭნებოდა, ალვისა შტო ირხეოდა, ბროლი და ლალი, გათლილი ლაჟვარდად გარდიქცეოდა" (ვარდი აქ ლოყებს აღნიშნავს, ალვის შტო – ტანს,
ბროლი და ლალი – ტუჩ-კბილთ) და მრავალი სხვა.
აღმოსავლეთის მგოსანთა მსგავსად, შოთა ჰიპერბოლურს, გაზვიადებულ გამოთქმებს, შედარებებსაც ხშირად ხმარობს, მაგალითად: "ხელთა ნაჭედი მათრახი ჰქონდა უმსხოსი მკლავისა"; "ცრემლსა სისხლი ერეოდა; – გასდის, ვითა ნაგუბარიო"; "უგავს პირისა სინათლე მთვარისა მოვანებასა"; "შიგან ასრე გავერივე, გნოლის ჯოგსა ვითა ქორი,//კაცი კაცსა შემოვსტყორცნე, ცხენკაცისა დავდგი გორი"; "ვარდისა ბაღსა მოგუბდა ცრემლისა ნაგუბარია"; "ასმათს სდის ღვარი სისხლისა, ღაწვთაგან ნახოკარისა"; 
"ცრემლი სდის, ვითა ბისონი (ბისონი ედემის მდინარეა);
"ველს მაშინ მხეცნი ძღებოდეს ცრემლითა მუნ ნატირითა"
"ავთანდილ მალვით ცრემლსა სწვიმს, სდის ზღვათა შესართავისად"
და მრავალ სხვ.
.....
ბუნების აღწერას "ვეფხისტყაოსანში" მცირე ადგილი აქვს დათმობილი, მაგრამ რუსთაველის გენიოსობა აქაც თვალსაჩინოდ გამოსჭვივის, – პოეტი ორი-სამი სიტყვით გრანდიოზულ სურათებს
გვიშლის თვალწინ;
ა) "მას მიხვდა წვერი სადგურად მაღლისა მთისა დიდისა,
გამოჩნდა მუნით მინდორი, სავალი, დღისა შვიდისა;
მის მთისა ძირსა წყალი დის, არად სანდომი ხიდისა;
ორგნითვე ტყესა შეეკრა ნაპირი წყლისა კიდისა".
ბ) "დღისით ვლეს და საღამო-ჟამს გამოუჩნდეს დიდნი კლდენი;
კლდეთა შიგან ქვაბნი იყვნეს, ძირსა წყალი ჩანადენი;
წყლისა პირსა, არ ითქმოდა, შამბი იყო თუ რავდენი;
ხე დიდრონი, თვალუწთომი, მაღლა კლდემდის ანაყრდენი".
გ) "მოწურვილიყო ზაფხული, ქვეყნით ამოსვლა მწვანისა,
ვარდის ფურცლობის ნიშანი, დრო მათის პაემანისა,
ეტლის ცვალება მზისაგან, შეჯდომა საროს ტანისა;
სულთქმნა, რა ნახა ყვავილი მან, უნახავმან ხანისა.
აგრგვინდა ცა და ღრუბელნი ცროდეს ბროლისა ცვარითა;
ვარდთა აკოცა ბაგითა, მითვე ვარდისა დარითა, _
უბრძანა: "გიჭვრეტ თვალითა, გულტკბილად შემხედვარითა,
მისად სანაცვლოდ მოვილხენ თქვენთანა საუბარითა".
ამ უკანასკნელ ხანაში ბუნება გაცოცხლებულია, იგი მეტყველობს, – ავთანდილი მას ისე ტკბილად ესაუბრება, როგორც თავის სატრფოს, და მის მშვენიერებაში თავისი მიჯნურის მშვენიერებას ხედავს: – შოთასაც ისე სწამს, როგორც ნიკოლოზ ბარათაშვილს, რომ "არს ენა რამ საიდუმლო უასაკოდაც და უსულთ შორის". 

შემდეგი გვერდი 

 ყველა უფლება დაცულია. საიტის მასალათა გამოყენებისას, ბმულის მითითება სავალდებულოა

Make a Free Website with Yola.